Ära kuluta võimekust võlgadega tegelemiseks.

Investeeri võlgade vältimisse!

Osutatavad ärijulgeolekualased teenused

Investeeringute, projektide, partnerite taustakontroll

Konkurentsiga seonduvad konsultatsioonid

Ettevõttes erikontrollide läbiviimine, sisekontrolli süsteemi loomine, nõustamine, teostamine. Tekkinud kahjude menetlemine

Riskianalüüs uutele turgudele, piirkondadele, projektidele

Juurdluste läbiviimine, esindamine tsiviil ja kriminaalmenetlustes. Õigusabi

Sobivate, kontrollitud partnerite leidmine, läbirääkimiste pidamine, esindamine, nõustamine erinevates riikides

Tutvustus

Gelenwal OÜ tegutseb aastast 2006.

 • Gelenwal OÜ

  Registrikood 11207721

  Ainuomanik ja juhataja, Veiko Kulla

 • Ettevõtte EMTAK järgne tegevusala:

  ärinõustamine (kood 70221)

  piiritletumalt ärijulgeolekualaste konsultatsioonide läbiviimine vastavalt Eesti Vabariigi, Euroopa Liidu ja tegutsemisjärgse asukohariigi õigusruumile.

 • Ettevõttel on koostööpartnereid, kliente ning on teostatud nõustamisi ja konsultatsioone

  Euroopa Liidus, Vene Föderatsioonis, Ukraina Vabariigis, SNG riikides, Sveitsis, Araabia Ühendemiraatides, Omaanis. Samuti osaleme rahvusvahelises ärijulgeolekualases koostöös .

 • Ettevõttes on tööl ja lepingulistel alustel kaasatud rahvusvahelise kogemusega julgeolekuspetsialistid, juristid ja finantsistid.

Kontakt

e-post: info@gelenwal.com

tel: +372 51933886

Copyright © Gelenwal